Tüketici Hakem heyeti raportörlerine yönelik hizmet içi eğitim...

Tüketici Hakem heyeti raportörlerine yönelik hizmet içi eğitim programı

Tüketici hakem heyeti raportörleri hizmet içi eğitim programı 21 Aralık 2017 tarihinde Tüketici Hakem Heyeti Raportörleri, Yargıtay Üyeleri, tüketici hukuku alanında çalışan Öğretim Üyeleri ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan 1170 kişilik bir katılımcı ile toplantılarına başladı..

23 Aralık 2017 - 11:05

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ RAPORTÖRLERİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

Dört gün sürecek programda;

Ayıplı Mal, Tüketici Hakem Heyetlerinde Görev Ve Yetki, Garanti Belgesi Ve Satış Sonrası Hizmetler, Abonelik Sözleşmeleri, Mesafeli Satış Sözleşmeler, Finansal Hizmet Sözleşmeleri, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler, Taksitle Satış Sözleşmeleri, Paket Tur Ve Devre Tatil Sözleşmeleri, Tüketici Mevzuatı İle İlgili Güncel Yargıtay Kararları, Tüketici İşlemleri, Tüketici Hakem Heyetleri İle İlgili Sorular, Güncel Uyuşmazlık Konuları ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS)  konularına değinildi ve tüketici hakem heyeti raportörlerinin soruları cevaplandı.

Tüketici Hakem Heyetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hususlar:

Tüketici Hakem Heyetleri İle İlgili Bakanlığımızca Yapılan Çalışmalar konusunda 01 Aralık 2017 Cuma günü toplanan Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun gündeminde de tartışılan ve takdirle karşılanarak bir an önce faaliyete geçirilmesi istenen Tüketici Hakem Heyetlerinin yeniden yapılandırılması konusunun detayları ilk defa uygulamacılarıyla paylaşıldı.

Söz konusu çalışma ile:

İl ve ilçelerimizde kurulu bulunan 1011 adet tüketici hakem heyetinin, coğrafi konumları ve şikayet sayıları dikkate alınarak merkezde ya da yakın ilçelerde merkezler oluşturmak suretiyle bir araya getirilmesi sağlanarak; erişilebilir, hakkaniyetli ve kaliteli hizmet sunumu, personel ve kaynakların etkin kullanımı, ihtisaslaşma ölçeğinden azami faydalanma hedeflenmektedir.

Ancak burada önemle altı çizilmesi gereken husus ise yürütülen bu çalışmanın tüketici hakem heyetlerinin kapatılması çalışması değil bazı tüketici hakem heyetleri güçlendirilerek tüketici başvurularının karar mercileri değiştirilmesi çalışması olduğudur. İlçe tüketici hakem heyetlerinde Kaymakamlıklarda bulunan  “Tüketici Hakem Heyeti”  tabelası kalmaya devam edecektir. Tüm İlçe tüketici hakem heyetlerinde koordinasyonu sağlaması amacıyla asgari sayıda görevlendirme ile çalışan raportör bulundurulmaya devam edecektir. 

Yürütülen bu çalışmada tüketicilerimizin yeniden yapılandırma sonucunda herhangi bir hak kaybına uğramamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınmaktadır. 

Tüketici Hakem Heyetlerine başvurudaki parasal sınırlara ilişkin hususlar:

Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 6/12/2017 tarihinde görüşülen, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 20/12/2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinde değişiklik yapılmış ve Tüketici Hakem Heyetleri’ne yapılacak başvurularda uygulanan parasal sınırlar arttırılmıştır.

Tüketici Hakem Heyetleri’ne yapılacak başvurularda, değeri 4 bin Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4 bin Türk Lirası ile 6 bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4 bin Türk Lirası ile 6 bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.

İlamsız icra takibine konu başvurulara ilişkin hususlar:

Diğer taraftan, ilamsız icra takibine konu olabilecek milyonlarca alacağın öncelikle Tüketici Hakem Heyetlerinde uyuşmazlık konusu yapılmasının, Tüketici Hakem Heyetlerinin, 6502 sayılı Kanun kapsamında yer alan, ayıplı mal ve hizmetlerden, ayıptan kaynaklanan seçimlik haklardan, haksız şartlardan, garanti belgesinden, satış sonrası hizmetlerden, mesafeli sözleşmelerden, abonelik sözleşmelerinden ve diğer tüketici sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara yeterince zaman ayıramamasına; tüketiciler, satıcı sağlayıcılar ve Tüketici Hakem Heyetleri açısından zaman ve kaynak kaybına neden olacağı hususları göz önüne alınarak, icra iş ve işlemlerine ilişkin konularda, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunluluğu aranmaksızın 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerinin uygulanmasına imkan sağlanması ve uygulamadaki yorum farklılıklarının giderilmesi amacıyla, tarafların İcra ve İflas Kanundaki haklarının saklı olduğuna ilişkin yasal düzenleme yapılmıştır.

Kumbara Haber / Adem Polat

Bu haber 1185 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x